ประวัติบริษัท แลมป์เทคเจอร์ จำกัด

   บริษัท แลมป์เทคเจอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 และดำเนินกิจการผลิต นำเข้า และจำหน่ายโคมไฟหลากหลายชนิด ทั้งปลีกและส่ง เช่น  โคมไฟกิ่ง โคมไฟติดผนัง ดาวไลท์ โคมตะแกรง โคมไฟในสวน และโคมไฟนน เป็นต้น
   ด้วยความทุมเทและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน บริษัท แลมป์เทคเจอร์ จำกัด ในวันนี้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการด้านโคมไฟที่ลูกค้าไว้วางใจ ประกอบกับความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน ทำให้บรษัทสามารถเปลี่ยนรูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและพัฒนาการบริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายอันสูงสุดของบริษัท คือ การสร้างความเชื่อมั่น และความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า
   ภายใต้้การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท บริษัทได้มีปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ต้องการนำสินค้าที่มีคุณภาพสมราคาภายใต้สโลแกนประจำองกรณ์ "The quality you can trust." ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจได้ว่า เมื่อเป็นลูกค้าของเรา จะได้สินค้าและบริการอย่างดีเยี่ยม